logo
Aidan Technologies is a world-class digital agency based in Malaysia, that focuses on creating innovative digital solutions.
Working Hours
Monday - Friday 09.00AM - 5.00PM
Saturday - Sunday CLOSED
  Mon - Fri 9.00AM - 5.00PM       Call Us +603-4143 0572     Company Profile
Top

mySistem Product Suite

Aidan Technologies / mySistem Product Suite

myAduan

myAduan merupakan satu sistem interaksi yang memudahkan orang awam dan pelanggan organisasi untuk membuat laporan maklumbalas dan aduan terhadap semua perkhidmatan yang disediakan.

Lihat Selanjutnya

myKutipan

myKutipan adalah satu sistem yang membantu pihak kuasa tempatan menjalankan kutipan pelbagai bayaran seperti cukai, sewa, kompaun dan hutang secara efisyen dan mobile.

Lihat Selanjutnya

myTempahan

myTempahan memudahkan orang awam dan pelanggan untuk menempah atau menyewa aset dan kemudahan yang dimiliki oleh organisasi seperti dewan, gelanggang sukan, perkakasan dan sebagainya.

Penempahan dan pembayaran dapat dilakukan secara mudah, dan pelanggan boleh memeriksa status tempahan setiap aset dan kemudahan yang tersedia secara real-time.

Lihat Selanjutnya

myTender

myTender adalah sistem yang memudahkan pengurusan tender dan sebut harga bagi sesebuah organisasi. Penjualan dan pembelian tender dan sebut harga dapat dilakukan secara atas talian dengan mudah.

Lihat Selanjutnya

myLogin

myLogin adalah satu sistem yang membenarkan akses kepada beberapa sistem yang berkaitan atau pecahan sistem individu.

Sistem ini membolehkan log masuk pengguna dengan menggunakan satu ID dan katalaluan untuk membolehkan capaian akses kepada sistem-sistem yang pelbagai biasa tanpa memerlukan ID dan katalaluan yang berbeza.

Lihat Selanjutnya

We’re ready to take on your next project.

Contact Us